To best check out this page, please, go to the desktop version.

Nieuws & projecten

STRUCTURAL STRENGTH
IN HEAVY STEEL PLATES

Nieuws & projecten

JUNI 20 - 2016  

AWS is in het bezit van een FPC certificaat op basis van EN 1090

AncoferWaldram Steelplates bv is sinds 23 mei 2015 in bezit van een FPC (Fabrication Production Control) certificaat op basis van EN 1090. Wij zijn daarmee bevoegd onze producten te  van een CE markering en een bijbehorende DoP (Declaration of Performance) uit te stellen.
Om aan zoveel mogelijk klanteisen en –wensen te kunnen voldoen, zijn we als AWS gecertificeerd voor de hoogste uitvoeringsklasse, te weten uitvoeringsklasse 4 (EXC 4). Ook op dit gebied staan we garant voor kwaliteit, kennis en kunde!

Onderstaand enige achtergrondinformatie met betrekking tot de EN 1090:

De Europese verordening bouwproducten nr. 305/2011/EU is de opvolger van de Richtlijn bouwproducten uit 1989. De Richtlijn bouwproducten introduceerde de CE markering en was bedoeld om handelsbarrières weg te nemen en nationale voorschriften en producteisen te harmoniseren. De richtlijn liet echter teveel ruimte aan de lidstaten waardoor bepaalde landen hadden bepaald dat de CE markering niet verplicht was in dat land.

Met de nieuwe verordening is er nu één systeem met regels en voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten. De verordening is van toepassing in alle EU-landen en laat geen ruimte meer voor verschillende interpretaties. Er mag niet langer meer verwezen worden naar nationale keurmerken.

Bouwproducten moeten vanaf 1 juli 2014 worden voorzien van een CE markering en prestatieverklaring. Zonder deze prestatieverklaring mogen de betreffende bouwproducten geen CE markering voeren en dat houdt weer in dat een fabrikant, leverancier of importeur ze niet meer in de handel mag brengen vanaf 1 juli 2014.

Met de CE-markering en de daaraan gekoppelde prestatieverklaring geeft een fabrikant de prestaties van de essentiële kenmerken (producteigenschappen) van zijn bouwproduct weer. Deze essentiële kenmerken zijn afgeleid van de fundamentele eisen of basiseisen voor bouwwerken die voortvloeien uit de nationale (bouw)regelgevingen in de lidstaten van de EU, zoals in Nederland het Bouwbesluit 2012. Het betreft eisen op zowel productniveau als op het niveau van bouwwerken. Deze eisen hebben onder meer betrekking op sterkte (constructieve veiligheid), brandveiligheid, gezondheid, hygiëne, energiezuinigheid en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

De prestatieverklaring vormt het bewijs dat het product, bij introductie op de markt en bij verdere distributie, voldoet aan de prestaties die voor de specifieke toepassing ervan worden verlangd.

De CE markering is van toepassing op alle producten die op de Europese markt verhandeld worden. Voor bouwproducten geldt de bijkomende voorwaarde dat er voor het betrokken product in de beoogde toepassing een technische specificatie moet bestaan. 

< Terug naar overzicht

WAAROM AWS?

  • 100.000 ton voorraad in handelsafmetingen
  • Kwaliteitsgarantie met certificaten
  • Overstempelbevoegdheid en volledige traceerbaarheid
  • Maatwerk dankzij jarenlange ervaring en geavanceerde snijtechnieken
  • Deskundig persoonlijk advies

CONTACT

Mail ons uw vraag
Bekijk onze contactgegevens

 

BEZOEKADRES
Damweg 12
4905 BS Oosterhout
Nederland

 

NAVIGATIE ADRES
Damweg 12


POSTADRES
Postbus 190
4900 AD Oosterhout
Nederland

BTW nummmer
NL001862534 B01

Kamer van Koophandel
Zuidwest Nederland

20031659
 

Volg AWS op LinkedIn Bekijk AWS op YouTube

 

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN PRIVACY STATEMENT
2019 © ANCOFERWALDRAM STEELPLATES | BUREAUKICKER